CILJEVI

Razvoj i promocija nauke radi primene multidisciplinarnog pristupa u rešavanju pitanja iz oblasti bezbednosti, menadžmenta i međunarodnih odnosa, kao i utvrđivanja veza između navedenih naučnih oblasti.
Očuvanje i razvoj opšteg fonda znanja i ukupnih naučnoistraživačkih i stručnih kadrova u društvenim naukama, a posebno u bezbednosti, menadžmentu i međunarodnim odnosima.
Uspostavljanje međunarodne naučne i profesionalne saradnje radi brže integracije Republike Srbije u evropski i svetski istraživački prostor.
Podsticanje novih istraživačkih poduhvata u različitim naučnim oblastima i ukazivanje na važnost nauke društvenim činiocima i široj publici.
Zalaganje za unapređenje naučnoistraživačkog rada, promociju i polularizaciju nauke i očuvanje postojeće naučne baštine.