AKTIVNOSTI

Radi ostvarivanja ciljeva, CeSMIP sprovodi sledeće aktivnosti:

  • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz bezbednosti, menadžmenta, međunarodnih odnosa, ali i iz drugih oblasti nauka.

  • Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim institucijama, naučne i stručne skupove, savetovanja, seminare, simpozijume, predavanja, forume, samite, obuke, okrugle stolove, prezentacije, akademske susrete, studijske posete, studentske prakse, letnje škole, radionice, istraživačke projekte, interkulturalne programe, treninge, panel diskusije i druge oblike edukacije u oblastima bezbednosti, menadžmenta i međunarodnih odnosa.

  • Sprovodi naučna, primenjena, razvojna i inovaciona istraživanja i analize od najvišeg društvenog značaja, a koja po karakteru mogu biti multidisciplinarna, strateška, teorijska i praktična, a imaju za specifičan cilj unapređenje znanja, promociju nauke i implementaciju inovacija.

  • Objavljuje tematske zbornike radova, časopise, monografije, knjige, periodične i druge publikacije poput različitih elaborata, studija, strategija, analiza i baza podataka od značaja za bezbednost, menadžment i međunarodne odnose.

  • Sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, stručnim udruženjima i centrima, kao i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave bezbednošću, menadžmentom i međunarodnim odnosima u cilju razmene informacija, razvoja partnerstva i zajedničkog delovanja.

  • Učestvuje u razvoju i promociji mladih istraživača, kao i profesionalne pozicije mladih kroz prakse, usavršavanja i volonterizma.

  • Konkuriše za sredstva i učestvuje u sprovođenju različitih projekata koje finansira država i druge domaće i strane institucije, naročito u oblasti obrazovanja, nauke i drugih programa koji mogu imati humani karakter.

  • Organizuje aktivnosti vezane za društvenu odgovornost privrednih i naučnih organizacija i institucija.

  • Obavlja konsalting i menadžment poslove pravnim i fizičkim licima iz oblasti bezbednosti, menadžmenta i međunarodnih odnosa.

  • Vodi računa o zaštiti interesa naučnih radnika i stručnjaka iz oblasti bezbednosti, menadžmenta i međunarodnih odnosa.