NAUČNI ODBOR

 • Sonja Cindori

  Sonja Cindori

  Vanredni profesor

  Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Zlatogor Mincev

  Zlatogor Mincev

  vanredni profesor

  Bugarska akademija nauka, Bugarska

 • Mitko Bogdanoski

  Mitko Bogdanoski

  vanredni profesor

  Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“ Makedonija

 • Konstantin Polovčenko

  Konstantin Polovčenko

  redovni profesor

  MGIMO Univerzitet u Moskvi, Ruska Federacija

 • Jelena Georgijevna Ponomarjeva

  Jelena Georgijevna Ponomarjeva

  redovni profesor

  MGIMO Univerzitet u Moskvi, Ruska Federacija

 • Zeynep Ece Ünsal

  Zeynep Ece Ünsal

  vanredni profesor

  Bahcesehir Univerzitet, Turska

 • Laima Jeseviciute-Ufartiene

  Laima Jeseviciute-Ufartiene

  docent

  Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet, Litvanija

 • Ivana Tucak

  Ivana Tucak

  vanredni profesor

  Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Hrvatska

 • Ozren Pilipović

  Ozren Pilipović

  docent

  Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Meta Ahtik

  Meta Ahtik

  docent

  Pravni fakultet u Ljubljani, Slovenija

 • Daniel Citiriga

  Daniel Citiriga

  docent

  Ovidius Univerzitet u Konstanti, Rumunija

 • Mari Kooskora

  Mari Kooskora

  vanredni profesor

  Estonijska škola biznisa, Estonija

 • Žarko Ćulibrk

  Žarko Ćulibrk

  vanredni profesor

  Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 • Marcin Burzec

  Marcin Burzec

  Vanredni profesor

  Pravni fakultet, John Paul II Katolički Univerzitet u Lublinu, Poljska

 • Marija Lučić-Ćatić

  Marija Lučić-Ćatić

  vanredni profesor

  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

 • Nino Pataraia

  Nino Pataraia

  vanredni profesor

  Pravni fakultet, Gruzija

 • Dina Bajraktarević-Pajević

  Dina Bajraktarević-Pajević

  vanredni profesor

  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

 • Zoran Keković

  Zoran Keković

  redovni profesor

  Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Zoran Dragišić

  Zoran Dragišić

  redovni profesor

  Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Želimir Kešetović

  Želimir Kešetović

  redovni profesor

  Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Darko Trifunović

  Darko Trifunović

  viši naučni saradnik

  Centar za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Mladen Đurić

  Mladen Đurić

  Docent

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Igor Franc

  Igor Franc

  docent

  Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan u Beogradu, Srbija

 • Liliana Popescu

  Liliana Popescu

  Redovni profesor

  Fakultet političkih i administrativnih studija, Bukurešt, Rumunija

 • Dragan Đukanović

  Dragan Đukanović

  vanredni profesor

  Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Dušan Proroković

  Dušan Proroković

  docent

  Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Božidar Forca

  Božidar Forca

  redovni profesor

  Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Miroljub Hadžić

  Miroljub Hadžić

  redovni profesor

  Poslovni fakultet, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

 • Svetlana Antić-Mladenović

  Svetlana Antić-Mladenović

  vanredni profesor

  Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Rejhan Kurtović

  Rejhan Kurtović

  docent

  Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

 • Slađan Milosavljević

  Slađan Milosavljević

  docent

  Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Danica Šantić

  Danica Šantić

  docent

  Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Zoran Grubišić

  Zoran Grubišić

  redovni profesor

  Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 • Marija Đorić

  Marija Đorić

  vanredni profesor

  Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija

 • Nikola Dujovski

  Nikola Dujovski

  profesor

  Fakultet za bezbednost, Skoplje, Makedonija

 • Snežana Mojsoska

  Snežana Mojsoska

  vanredni profesor

  Fakultet za bezbednost, Skoplje, Makedonija

 • Valentina Milosavljević

  Valentina Milosavljević

  profesor

  Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću

 • Miloš Todorović

  Miloš Todorović

  profesor

  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

 • Ivan Marković

  Ivan Marković

  vanredni profesor

  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija