VISINA ČLANARINE

Na sednici Skupštine Udruženja održane decembra 2017. godine doneta je odluka o visini članarine u 2018. godini. Članstvo za sve članove koji se učlane u Udruženje tokom 2018. godine je besplatno.